- Põllu- ja metsakuivendusprojektide koostamine

- Metsateede rekonstrueerimis- ja ehitusprojektide koostamine

- Metsakuivenduse- ja teede projektide ekspertiiside koostamine

- Vesiehitusprojektide koostamine

- Maaparandussüsteemi uuendustööde kava koostamine

- Maaparanduse omanikujärelevalve

- Geodeetiliste mõõdistustööde teostamine 

REK Projekt OÜ on maaparanduse valdkonnas tegutsev ettevõte 

TEENUSED